Birim Dışı Uygulama (Staj) Eğitim-Öğretimin bir parçasıdır ve Ön, Temel ve Meslek Birim Dışı Uygulamaları her biri 20’şer işgünü olmak üzere toplam 60 iş gününden ibarettir. Makine Mühendisliği Bölümü Birim İçi/Dışı Uygulama Esasları dikkate alınarak yapılır.

Birim İçi/Dışı Uygulama Esasları

Bölümüz öğrencilerinin, Birim Dışı Uygulama (Staj) yapmadan önce kılavuzu dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumaları faydalarına olacaktır.

Birim Dışı Uygulama (Staj) Kılavuzu

Bölümüz öğrencilerinin staj yapabilmeleri için gerekli evraklar: 

Birim Dışı Uygulama (Staj) Başvuru Dilekçesi (Ek-1 Uygundur Belgesi)

Diğer belgeler (Mühendislik Fakültesinin ortak belgeleri):

Genel Bilgi

Zorunlu Birim Dışı Uygulama Staj Çizelge Formu (İmzalı)

Puantaj

Birim Dışı Uygulama İşyeri Değerlendirme Formu